วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพลง Remember when – ฉันยังคงจำมันได้ดี ศิลปิน Alan Jackson - พร้อมคำแปลเพลง Remember when – ฉันยังคงจำมันได้ดี
ศิลปิน Alan Jackson

Remember when
I was young and so were you
and time stood still and love was all we knew
You were the first, so was I
We made love and then you cried
Remember when
ฉันยังคงจำมันได้ดี
เมื่อฉันและเธอยังหนุ่มสาว
ณ ช่วงเวลานั้น ความรัก คือ ทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
เพราะมันเป็นรักแรกของเราทั้งสองคน
เราเป็นของกันและกัน และวันนั้นเธอร้องไห้
ฉันยังคงจำมันได้ดี

Remember when
we vowed the vows
and walked the walk
Gave our hearts, made the start, it was hard
We lived and learned, life threw curves
There was joy, there was hurt
Remember when
ฉันยังคงจำมันได้ดี
เราต่างให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่า
เราจะเดินเคียงข้างกันตลอดไป
มอบหัวใจให้กันและกัน
ร่วมกันสร้างชีวิตใหม่ แม้ว่ามันจะยากลำบาก
ใช้ชีวิตและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ชีวิตมันก็เหมือนกับมุมมะแรง
ที่มีทั้งความสนุกสนานและความเจ็บปวด
ฉันยังคงจำมันได้ดี

Remember when
old ones died and new were born
And life was changed, disassembled, rearranged
We came together, fell apart
And broke each other's hearts
Remember when
ฉันยังคงจำมันได้ดี
เมื่อชีวิตหนึ่งเกิดมา และชีวิตหนึ่งก็จากไป
และทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไป
การอยู่ร่วมกัน การปรับตัว
แต่เราก็ยังคงอยู่เคียงกันเสมอ ไม่แยกจากกันไป
และไม่ทำร้ายหัวใจของกันและกัน
ฉันยังคงจำมันได้ดี

Remember when
the sound of little feet
was the music
We danced to week to week
Brought back the love, we found trust
Vowed we'd never give it up
Remember when
ฉันยังคงจำมันได้ดี
เสียงเท้าน้อยๆ เหมือนเสียงเพลงอันแสนไพเราะ
ที่ให้เราเต้นรำด้วยกัน ตราบนานเท่านาน
สร้างความรักขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยความเชื่อใจกัน
และให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะไม่พรากจากกัน
ฉันยังคงจำมันได้ดี

Remember when
thirty seemed so old
Now lookn' back
it's just a steppin' stone
To where we are,
Where we've been
Said we'd do it all again
Remember when
ฉันยังคงจำได้ว่า
เมื่อวันเวลาผ่านไปสามสิบปี
ตอนนั้นเรามองย้อนกลับไป
มันเหมือนกับว่าเราเพิ่งก้าวผ่านมันมา
เพิ่งได้มาอยู่ตรงนี้ ตรงที่เราได้อยู่ร่วมกัน
อยากจะบอกว่า เราอยากจะทำมันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งจริงๆ
ฉันยังคงจำมันได้ดี

Remember when
we said when we turned gray
When the children
grow up and move away
We won't be sad, we'll be glad
For all the life we've had
And we'll remember whenremember when 

remember when

ฉันยังคงจำมันได้ดี
เราเคยบอกว่า เมื่อเราแก่ตัวลง
เมื่อลูกๆของเราเติบโตขึ้น และพวกเขาออกจากบ้านไป
เราจะไม่โศกเศร้าเสียใจ
แต่เราจะดีใจ กับชีวิตที่ผ่านมาของเรา
และเราจะจดจำมันไว้ตลอดไป

ฉันยังคงจำมันได้ดี
ฉันยังคงจำมันได้ดี

1 ความคิดเห็น: